Fellingresultater 2015

Fellingsresultater 2015 viser at det totalt er felt 68 dyr, med en fellingsprosent på 38,85%:

Kategori Løyve Felt Fellingsprosent
Valgfritt dyr 53 17 32,07
Simle/ungdyr 61 35 57,37
Kalv 61 16 26,22
Sum 175 68 38,85