Jaktresultater 2017

Resultater årets jakt, totalt over hele området:

Totalt 93 dyr felt med følgende fordeling:

  Kalv 1,5 år 2,5 år og eldre Sum
Hanndyr 16 12 10   38
Hodyr 12 9 34   56
Sum 28 21 44   93

Dette gir en fellingsprosent på 33%

 

 

 

 

 

Infofolder jakta 2017

Infofolder jakta 2017

 

 

Det skal samles inn kjever fra kalv. Disse skal villreinutvalget måle og registrere for dokumentasjon i videre forvaltningsarbeid. Kjeven leveres i egne kasser hvor det står en informasjonsplakat, på følgende steder:

 

Hjartdal:

  • Punkt 1. i kart: Stuverud ved betalingsbommen til Kovatn
  • Punkt 2. i kart: Reisjåbrekka i Tuddal ved betalingsbommen til Vindsjåen
  • Punkt 3. i kart: Hjartdal ved betalingsbommen til Skjesvatn

Seljord:

  • Punkt 4. i kart: Åmotsdalsvegen (Einargjuvhålet)

Tinn og Vinje:

  • Punkt 5. i kart: Krokan 100 m mot Gaudsdalen/Selstali ved garasje
  • Punkt 6. i kart : Skinnarbu villreinsenter/hotell ved parkeringsplass 

Under kan du se kart over over hvor du finner innsamlingskassene:

Hjartdal kart

Seljord  kart

Tinn og Vinje

Kart over alle innsamlingskassene punkt 1.-6.