Fellingsresultater 2016

Totalkvote i 2016 var 240, totalt blei det felt 83 dyr. Samjaktavtalene gjelder for Hjartdal, Vinje og Tinn. Vinje fikk ingen fellinger, det meste av løyvene fra Tinn er også felt i Hjartdal.

 Kategori  Løyve  Felt  Fellingsprosent
 Valgfritt  72  14 (voksen bukk)  19%
 Simle/ungdyr  84  46  54%
 Kalv  84  23  27%
 Sum  240  83  34,5%

72 frie

84 Simle/ungdyr

84 Kalv

Felling:

14 voksen bukk

46 simle/ungdyr

23 kalv

Totalt 83 dyr, det gir et fellingsprosent på 34,5%