Kart

Det er no laga nytt oppdatert kart for 2020 der fredningskorridorane er fjerna. Kartet er berre i digital form, sjå lenka under. Viss du vil ha papirutgåve må du printe det ut. 

Brattefjell – Vindeggen 3.6.2020