Kart

Det er no laga nytt oppdatert kart for villreinområdet. Kartet er berre i digital form, sjå lenka under. Viss du vil ha papirutgåve må du printe det ut.

 

 

Brattefjell – Vindeggen villreinområde