Kartlegging av vinterbeite

Det blei foretatt beitekartlegging i 2017, som viser oversikt over tilgjengelig vinter beite for villrein i Brattefjell-Vindeggen. Arbeidet er utført av fagpersonell ved Høgskulen i Bø. 

Rapporten kan leses her: 

Beitekartlegging 2017