Kondisjonsundersøkelse

Av 23 felte kalver under jakta i 2016 fikk vi inn 16 kjever. Dette gir god dokumentasjon på dyras kondisjon over tid. Vi viderefører innsamling av kalvekjever i jakta 2017. 

kjeve statistikk 1

kjevelengde