Minimumstelling 2018

600 dyr blei funne ved flytelling den 13.februar.

Fordelt på fire flokker ved Bossnuten, Hardingnuten, Helleskaret og Skjærtjønn.

Det er ikke usannsynlig at det var fllere dyr i området, men været og sikten under telling blei dårligere