Minimumstelling 2019

10. februar var t det gjennomført tellingar og det vart funne 554 dyr.