Minimumstelling 2019

10. februar vart det gjennomført tellingar og det vart funne 554 dyr.