Minimumstelling 2022

I februar og mars vart det gjennomført tellingar med hjelp av helikopter. Forholda var gode og det vart funne 304 dyr på begge turane fordelt på 2 flokkar.