Tellinger

Vintertelling 2015 av dyr i Brattefjell-Vindeggen er vel gjennomført, og det viser en bestand på 481 dyr. Dyreantallet legges til grunn for kvotevedtak, og forslag til kvote fra villreinutvalget er i 2015 på 175 dyr.

Vintertelljing 25.02.15 113